PRIVATE INVESTIGATORS +31655738188

Information - investigation -missing goods - missing persons

Beveiliging & Bewaking

Personen
Persoonsbeveiliging is een noodzaak geworden. Alkris begrijpt dat. Om deze reden gaan wij zeer delicaat te werk in het geval wij als vreemden uw privé-leven en /of zakelijk leven moeten binnengaan om uw veiligheid te kunnen waarborgen. Onze risicoanalyse en plan van aanpak houdt daarom zo veel als mogelijk rekening met persoonlijke wensen en gevoelens van alle betrokkenen. Persoonsbeveiliging is tenslotte maatwerk. Wanneer nodig, is het mogelijk om niet alleen te voorzien in persoonsbeveiliging, maar ook in persoonsbeveiligers welke eveneens een opleiding hebben gehad tot directiechauffeur. Tevens is levering van een passend (gepantserd) voertuig mogelijk.


Voertuigen
Zowel bezitters van personenwagens als de sector vrachtvervoer hebben te lijden onder de vele diefstallen die er per jaar gepleegd worden. Het is helaas nog steeds een grote schadepost voor bedrijven, waarvan de kosten doorberekend worden in de eindproducten. Alkris kan u adviseren en helpen uw voertuig(-en) preventief te beveiliging tegen diefstal. Eventueel is dynamische observatie van voertuig en vracht mogelijk. Ook hier worden de vakgebieden recherche en beveiliging met elkaar verweven tot passend maatwerk. Door de jaren heen is het terugbezorgen van vermiste auto's voor Alkris een "sport" geworden! En dit betreft niet alleen gestolen voertuigen met hun eventuele vracht, maar ook "niet geretourneerde" leasewagens.


Gebouwen en terreinen
Alkris streeft naar een zo volledig mogelijk dienstenpakket. Op deze wijze is het voor u als opdrachtgever eenvoudig om greep te houden op de vele aspecten van veiligheid en beveiliging binnen uw bedrijf. Wij hebben tenslotte Beveiliging én Recherchediensten in huis. Van oudsher is bedrijfsbeveiliging een onderdeel van de activiteiten waarin Alkris zich heeft gespecialiseerd. Onze beveiligers beschikken over de juiste certificaten en vereiste diploma's en kunnen desgewenst 24/7 voor u klaar staan voor het beveiligen van uw pand en /of bedrijfsterrein. Zij zijn goed bekend met het bedienen van de diverse meldcentrales, het monitoren middels CCTV en vele systemen die er zijn om gebouwen te beheren, te controleren en te beveiligen. Onze medewerkers worden zeer regelmatig bijgeschoold op deze gebieden en niet zelden komt het voor dat onze medewerkers uit enthousiasme voor het vak hun vakkennis met het personeel van de opdrachtgever delen. Het is eveneens mogelijk u de receptiediensten uit handen te nemen en verder de uitgifte van toegangspassen te verzorgen, sleutelbeheer te voeren, toegangsautorisaties te verlenen en de administratie te voeren van bezoek en goederen.


Opleiding / Training
Een coach hebben we allemaal van tijd tot tijd nodig; iemand die je leert je kennis in de praktijk vorm te geven, je sturing geeft en je aanmoedigt. Door de jaren heen is bij onze werkzaamheden gebleken dat niet alléén een gedegen kennis van zaken een belangrijke rol speelt in het werk. Ook de correcte toepassing in de praktijk van de opgedane vakkennis is van belang. Hierbij ligt onder andere de nadruk op het juist kunnen omgaan met technisch hoogwaardige apparatuur, maar ook het volgen van een juridisch correcte werkwijze als geheel. Wie kent tenslotte niet de vele voorbeelden uit de praktijk van "onrechtmatig verkregen bewijs", waarbij moeizaam verkregen bewijzen helaas ongeldig verklaard moesten worden, omdat zij niet volgens de regels vergaard werden? Alkris vindt het daarom belangrijk om de gelegenheid te bieden praktijkervaring op te doen. Echter, wij bieden je onze expertise, maar vragen daarvoor wel jouw volle 100% inzet. Zoals uiteindelijk onze klanten dat van ons verwachten....