PRIVATE INVESTIGATORS +31655738188

Information - investigation -missing goods - missing persons

Recherchediensten

Onze expertise
Alkris heeft zich mogen diplomeren & specialiseren op de diverse gebieden die de recherche- en beveiligingsbranche betreffen:
 • Verzekeringsfraude
 • Contra-expertise (uw tegenonderzoek !)
 • Bedrijfsonderzoeken naar aanleiding van fraudezaken
 • Onderzoek inzake verduistering, diefstal en oplichting
 • Onderzoek sabotage-, spionage- en concurrentiezaken
 • Antecedentenonderzoek sollicitanten
 • Interim Security Management
 • Integriteitsverbetering van personeel
 • Bedrijfsspionage
 • Chantage bewijzen & bestrijden
 • Onderzoek naar (onrechtmatig) verzuim
 • Ontslagzaken
 • Incasso-opdrachten
 • Controle personen & goederen, (zoals personeelscontroles o.a. buitendienstmedewerkers, ladingen en vrachtbrieven)
 • Bewijslevering t.b.v. strafrecht- of civielrechtprocedures (zoals bij gewelds- of zedendelicten)
 • Verhoren van betrokkenen (verdachten en getuigen)
 • Controles op echtheid en verificatie van geschriften (o.a. diploma´s, getuigschriften, facturen en overeenkomsten)
 • Proefaankopen
 • Bedrijfsbeveiligingsadviezen
 • Opsporen van personen, goederen en bedrijven
 • Observaties van personen en goederen
 • Opsporen afluisterapparatuur
 • Forensisch onderzoek
 • Onderzoek naar vermiste goederen
 • Informatiezaken
 • Preventie-adviezen
 • Repressie-adviezen
 • Beveiliging en bewaking van goederen, gebouwen en terreinen
 • Alimentatiekwesties
 • Antecedentenonderzoek partners
 • We kunnen slechts enkele van onze kennis- en ervaringsgebieden noemen. Voelt u zich vrij ons te consulteren aangaande een andere zaak dan hier genoemd.

Goede samenwerking
In sommige gevallen vereist een zaak dat wij, buiten het Alkris-team om, samenwerken met andere collega's. Wij stellen hierbij de eis dat ook deze collega's erkend en gediplomeerd zijn, zodat voor onze opdrachtgevers kwaliteit en continuïteit te allen tijde gewaarborgd blijven.


Techniek
Niet slechts door jarenlange ervaring, maar juist door het volgen van de bewegingen op het gebied van innovatieve technieken met betrekking tot opsporing, onderzoek en observaties, zijn wij altijd up-to-date. Wij weten beter dan menig ander welke technieken bruikbaar en voorhanden zijn. Met ons loopt u voorop !!


Heldere resultaten
Tijdens een onderzoek onderhouden wij regelmatig contact met u als opdrachtgever. Dit kan telefonisch zijn of in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Het is mogelijk een tussentijds rapport aan u uit te brengen, indien u dit wenst. Wanneer ons onderzoek afgerond is, ontvangt u onze bevindingen en aanbevelingen in een eindrapportage. Als bij de afronding van het onderzoek blijkt dat de opdrachtgever aangifte bij de politie wenst te doen, is het mogelijk dat Alkris de gang naar deze instanties van u overneemt. Wanneer u hieraan uw voorkeur geeft en uw toestemming verleent, is het mogelijk dat wij de gehele aangifte en het eventuele "verhaal" voor u verzorgen.


De kosten
Onze onderzoekskosten zijn helder in opbouw. Door praktijkervaring kunnen wij u altijd een reële inschatting geven van de uiteindelijke kosten. Ook is het mogelijk om duidelijke afspraken te maken om onze diensten steeds tot vooraf bepaalde limieten te verrichten, zodat uw budgettering niet in het gedrang komt. U heeft de regie in eigen hand.


Altijd bereikbaar
Waar u een ander regelmatig niet kunt bereiken, bereikt u ons altijd, 24 uur per dag ! Met onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij u graag van dienst. Aarzelt u daarom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.


Uw zaak in vertrouwe handen
Alkris voldoet aan alle eisen die door het Ministerie van Justitie zijn gesteld en is erkend onder vergunningen POB620 (Recherche) en ND1001 (Beveiliging). Alkris is tevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1101287